Hvordan bli sjåfør
i Bytaxi?

Utdanningsløp for å bli sjåfør i Bytaxi:

  • For å kjøre drosje må du ha politiets kjøreseddel for persontransport mot betaling og gyldig førerkort. Les mer om dette her.
  • Kjentmannsprøven er nå fjernet som et obligatorisk krav fra myndighetene. For å unngå at ukvalifiserte personer kjører drosje i Bytaxi vil vi igangsette et opplæringskurs. Enten alene eller sammen med eksterne aktører. Lokal kjennskapsprøve for Oslo vil være en del av denne opplæringen.

VIL DU BLI SJÅFØR?

Kontakt oss