Bli løyvehaver
i Bytaxi?

Vil du være med på laget for en bedre hverdag for deg som løyvehaver?

Bytaxi arbeider kontinuerlig for å bedre rammevilkårene for tilknyttede løyvehavere og sjåfører, og samtidig gi gode kundeopplevelser når publikum benytter seg av drosjer tilknyttet Bytaxi.

Vi ønsker enda flere fornøyde løyvehavere. Vi tilbyr løyvehavere gratis taksametermontering samt én måned fri sentralavgift ved oppstart.

Alle nye løyvehavere får én uniformspakke, gratis.

  • Bytaxi har siden oktober 2018 arbeidet mot regjeringens forslag til deregulering og frislipp av løyver. Dette har kostet mye tid og opp mot 2 millioner kroner.

  • Bytaxi er stolte av våre løyvehavere som har bidratt til denne kampen som berører oss alle.

  • Bytaxi klaget Oslo kommune inn til Klagenemda for offentlige anskaffelser («KOFA») i 2010 for å tildele den største aktøren i Oslo TT-kontrakten i strid med lov om offentlige anskaffelser. KOFA ila Oslo kommune bot på 42 millioner kroner. Det er grunnen til at alle sentraler nå kan kjøre TT-kort fra Oslo kommune (sentralene må prekvalifisere seg etter regler som er like for alle).

  • Bytaxi har i mange år arbeidet for at du skal få bedre og billigere tjenester, og en enklere hverdag som drosjeeier.

  • Bytaxi brukte flere år og omtrent 1 ½ million kroner på å rydde opp i problemene ved holdeplassen på Gardermoen. Fra sommeren 2016 fikk dermed sjåfører i alle sentraler tur etter prinsippet «første bil inn i depot, første bil opp på holdeplass».

VIL DU BLI LØYVEHAVER?

Kontakt oss