Bli løyvehaver i Bytaxi-familien?

Vil du være med i Bytaxi-familien for en bedre hverdag for deg som løyvehaver?

Bytaxi arbeider kontinuerlig for å bedre rammevilkårene for tilknyttede løyvehavere og sjåfører, og samtidig gi gode kundeopplevelser når publikum benytter seg av drosjer tilknyttet Bytaxi.

Vi ønsker enda flere fornøyde løyvehavere. Vi tilbyr løyvehavere:

 • Døgnåpent Callsenter med vekterutrykning ved alarmsituasjoner
 • Alle taksameter-kostnader inkludert i sentralavgiften
 • Sentralavgift fra 1. januar 2024: kr. 3 900 eks mva.
 • Kredittkortgebyr for utenlandske bedriftskort
 • Løyvegarantiordning gjennom Matrix
 • Gratis taksametermontering
 • 1 måned fri sentralavgift ved oppstart
 • 1 uniformspakke gratis ved oppstart
 • Gratis rullepapir til printer
 • Bistår løyvehavere i alle mulige saker, som
  • Lovpålagt Arbeidsavtale med sjåfør
  • Private tvister i sameier
  • Bistand i forbindelse med NAV
  • Bistand i forbindelse med kjøp av bil
  • Bistand ved skadeoppgjør ved biluhell
 • I tillegg jobber daglig leder politisk for å bedre næringens rammevilkår: se mer her: https://bytaxi.no/bytaxi-i-media/

VIL DU BLI LØYVEHAVER?

Kontakt oss