BYTAXI

Om oss

ByTaxi AS ble etablert høsten 2007. 

Vi arbeider målrettet for å bedre rammevilkårene for tilknyttede løyvehavere og sjåfører samt gi gode kundeopplevelser når publikum benytter drosjer tilknyttet ByTaxi.

ByTaxi ønsker å levere god kvalitet på sjåfører og biler. ByTaxi arbeider kontinuerlig for å gi løyvehaverne gode økonomiske rammebetingelser som kan bidra til at fossilt drevne biler raskt fases ut i tråd med kommunen og innbyggernes krav.

Vi har satt oss som mål å bli bedre enn våre konkurrenter, både på kvalitet og service, og vi vet at slike mål krever både entusiasme og målrettet jobbing.

Vi lover å ta deg på alvor. Du er alltid velkommen hos oss!