BYTAXI

Om oss

Bytaxis visjon og kjerneverdier har til hensikt å dyrke og fremme en bedriftskultur hvor menneskene som bygger den vil prestere og levere gode resultater og flotte kundeopplevelser på en ansvarlig måte.

Visjonen er stolt eierskap. Det er to forpliktede ord som forteller hvilket inntrykk Bytaxi strekker seg mot til inspirasjon for sine ansatte, tilknyttede løyvehavere, deres ansatte, samarbeidspartnere og andre.

Bytaxi har tradisjoner for å samarbeide med de beste – enten det gjelder leverandører, partnere eller rådgivere. Sammen skal vi gjøre hverandre bedre. I sum ønsker vi at Bytaxi skal være en viktig, åpen og inkluderende samfunnsbygger.

Dette viser at Bytaxi sikter høyt. Samtidig erkjenner vi at vi på flere områder har et stykke frem for å nå våre ambisjoner, og vi har noe å strekke oss mot. Bytaxis verdigrunnlag skal hjelpe oss på veien.