BYTAXI

Drosjereguleringen

Uniformsreglement

§ 1. I henhold til Oslo kommune sin drosjeforskrift § 22 fjerde ledd plikter løyvehaver å påse at han selv og ansatt drosjesjåfør er..

Forskrift om prisopplysning for tjenester

FOR 1997-11-28 nr 1382: Forskrift om prisopplysning for tjenester. DATO: FOR-1997-11-28-1382 DEPARTEMENT: BLD (Barne- og..

Forskrift om dispensasjon fra konkurranseloven

FOR 2002-10-18 nr 1165: Forskrift om dispensasjon fra konkurranseloven § 3-1 og § 3-2 for drosjesentraler. DATO:   ..

Yrkestransportforskriften

FOR 2003-03-26 nr 401: Forskrift om yrkestransport innenlands med motorvogn og fartøy (yrkestransportforskriften). DATO:..

Yrkestransportloven

LOV 2002-06-21 nr 45: Lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova). DATO: LOV-2002-06-21-45 DEPARTEMENT: SD..