BYTAXI

Brukervilkår

Hensikten med disse vilkårene er å beskrive tjenestene du kan kjøpe av Bytaxi og tilknyttede drosjeløyvehavere som er selvstendige næringsdrivende, og gjøre rede for det ansvar vi tar ovenfor deg som kunde, og hva vi også forventer av våre kunder. Vilkårene vil også vise avgrensningen av ansvaret Bytaxi har knyttet til våre tjenester.

Vilkårene kan av og til endres uten varsel og vi anbefaler å sjekke vilkårene med jevne mellomrom.

Vilkårene gjelder fra 1. november 2023 og erstatter alle tidligere versjoner.


PERSONVERN

Vår personvernerklæring forklarer hvordan vi håndterer dine personopplysninger og beskytter ditt personvern når du bruker våre tjenester. Ved å bruke tjenestene godtar du at vi kan bruke slike opplysninger i samsvar med gjeldende personvernregler

BESTILLING AV REISE
Du kan enkelt bestille drosje gjennom Bytaxi sitt kundesenter på tlf. 45 80 45 45 (vanlig mobiltakst).

Ved bestilling gjennom kundesenter sendes din bestilling til taxier som er i nærheten av hentestedet, og du vil normalt bli tildelt en bil med det samme. Unntak fra dette er ved forhåndsbestillinger hvor turen ikke tildeles før hentetiden nærmer seg. Andre unntak er ved ekstreme forhold som påvirker vårt tilbud, for eksempel ved stor etterspørsel på det angjeldende bestillingspunkt, trafikale forhold vi ikke rår over og som påvirker alle trafikanter eller andre uforutsette hendelser.

TAKST- OG KJØREREGLEMENT
Bytaxi har et takst- og kjøreglement som beskriver en rekke forhold knyttet til drift av drosjeløyve og rolleforståelsen mellom Bytaxi, løyvehaver og løyvehavers sjåfør. Hele reglementet finnes her.

TILLEGGSTJENESTER
Ønsker du spesialtjenester som maxitaxi (5-8 personer), stasjonsvogn, barnesete/barnekrybbe, allergibil, eller andre tillegg, må dette bestilles fra kundesenteret.

HVIS BIL IKKE KOMMMER
Ring oss på 45 80 45 45 dersom bestilt taxi ikke kommer i henhold til avtale. Uavhengig av om du ringer eller ikke forsøker vi alltid å kontakte kunder som ikke mottar bil som avtalt.

HVIS DU IKKE MØTER OPP TIL BESTILT BIL
Hvis du bestiller bil og ikke møter opp som avtalt, kan løyvehaver/sjåfør (heretter «sjåfør») kreve et bomturgebyr for tapt tid og kjøring til hentestedet. Det er ditt ansvar å møte opp slik at sjåfør lett kan finne deg. Vet du at stedet er vanskelig å finne kan du opplyse om dette ved bestilling. Eksempel: «Veien er stengt med bom fra kl. 08-11. Jeg står ved siden av bommen.»

Når du bestiller drosje vil sjåføren se telefonnummeret ditt på bestillingen, og du kan bli oppringt av sjåføren som vil forsikre deg om at han er på vei og at du står på avtalt sted.

Ditt referansenummer skal stemme med det sjåføren oppgir ved henting. Sjåfør skal identifisere seg slik at kunden kan sjekke om vedkommende har fått riktig bil. Hvis du ikke tar den drosjen du har fått tildelt, får du en «kunde ikke møtt»-anmerkning. Dette gjelder også selv om du tar en annen Bytaxi. Får du tre slike anmerkninger risikerer du å bli utestengt fra tjenesten. Opplever du å ha blitt utestengt og ønsker å få tilgangen tilbake, kan du kontakte oss på kundeservice@bytaxi.no for å oppheve sperringen.

AVBESTILLING AV TUR
Avbestilling av en forhåndsbestilling må skje senest 30 minutter før avtalt hentetidspunkt. Hvis turen ikke blir avbestilt innen denne fristen må du betale gjeldende minstepris. Direktebestilte biler kan ikke avbestilles, og kunden må betale gjeldende minstepris for oppmøtet.

PRISBEREGNING
Taksameterpris
Etter ankomst bestemmelsessted betaler du taksameterberegnet pris. Det er Konkurransetilsynet som har bestemt beregningsmodell (parallelltakst). Prisen er løpende, og er basert på startpris, avstanden du har blitt kjørt, og tiden turen har tatt. Tilleggskostnader som kredittkortgebyr kan forekomme. Les mer om våre priser her.

Gjeldende priser finner du på våre nettsider, på klistremerker på bilene (QR-kode), samt i oppslag på taxiholdeplasser. Klistremerker og oppslag skal være godt synlige for kundene.

Fastpris
Vi tilbyr fastpris på bestillinger fra Gardermoen. Fastprisen du blir tilbudt ved bestilling beregnes ut fra estimert tid og kilometer for reisen fra henteadresse (A) til leveringsadresse (B), basert på korteste rute fra Google Maps. Fastprisen er inkludert den til enhver tid rabatterte prosentsats som kan variere fra dag til dag og tidspunkt på døgnet.

Ved bestilling gjennom Callsenteret 45 80 45 45 blir du tilbudt en maksimalpris. Maksprisen beregnes ut fra startpris, estimert tid og kilometer pris for reisen fra henteadresse (A) til leveringsadresse (B), basert på korteste avstands- og tidsberegninger fra Google Maps. Maksprisen er den høyeste prisen turen din maksimalt kan ende på, og viser taksameteret en lavere pris ved turens slutt enn det du har fått oppgitt som makspris, er det selvfølgelig den laveste prisen du skal betale.

Ved fastpris- og makspristurer kjører vi deg så direkte som trafikkmessig mulig fra hentested til leveringssted. Fast- og makspris forutsetter at du står klar når bilen kommer, at turen går direkte mellom oppgitt hente- og leveringsadresse uten opphold eller stopp på veien, og at turen ikke inkluderer andre tillegg, slik som for eksempel sykkel, pakkekjøring, nedfelling av seter, ferge eller lignende.

Skulle du likevel ønske å gjøre endringer eller stopp underveis, må du si fra til sjåføren. Andre priser vil da gjelde, og maksprisen kan annulleres av sjåfør. Sjåføren vil gi deg tilbud om en ny makspris basert på den nye ruten, eller du kan velge å la turen kjøres på taksameter.

Det er også fullt mulig å avtale pris med sjåfør. Dette blir da en muntlig avtale mellom deg og sjåfør. Beløpet skal slås inn på taksameteret med en gang prisen er avtalt og turen starter, og du skal få kvittering etter turens slutt. Les mer under «Kvittering».

BETALING
Betale i taxien:
Dette er den tradisjonelle måten å betale taxi på. Du bestiller som vanlig på 45 80 45 45. I bilen betaler du enten med betalingskort, rekvisisjoner eller kontanter.

KVITTERING OG REGISTRERING
Sjåføren plikter å gi deg papirkvittering for alle utførte tjenester, og alle beløp skal registreres i taksameteret.

REKLAMASJON
Du kan når som helst henvende deg på e-post til kundeservice@bytaxi.no for å få svar på spørsmål eller for å klage på en dårlig kundeopplevelse. Du vil få et automatisk svar med saksnummer når vi har mottatt din henvendelse. Sørg for å beholde saksnummeret i emnefeltet hvis du ønsker å kontakte oss videre i samme sak.

Vi dekker ikke tap som er forårsaket av forhold som er utenfor vår kontroll, slik som for eksempel trafikale forhold, andre uforutsette forhold eller værforhold (force majeure).

REFUSJON
Hvis du bestiller drosje, men ikke møter opp, kan vi kreve et bomturgebyr. Dette fordi det koster noe å sende en bil til en henteadresse selv om du velger å ikke benytte den bestilte tjenesten. Er det en særskilt grunn til at kunden ikke benytter bestilt bil vil dette kunne vurderes av vår kundeavdeling.

Har du forhåndsbetalt, men opplever at bilen ikke møter opp, blir reservasjonen vi har gjort på din konto kansellert, og beløpet vil ikke trekkes fra din konto. Skulle du likevel oppleve at beløpet trekkes, må du kontakte kundeservice@bytaxi.no for å få hjelp. Oppgi bestillingsnummer i e-posten.

LES MER OM PERSONVERN, AKTUELLE LOVER OG FORSKRIFTER SAMT BYTAXI SINE EGNE REGLER